udrażnianie rur kanalizacyjnych

WUKO

Hydrodynamiczne Udrażnianie Rur Metodą WUKO

Na czym polega WUKO? WUKO to potocznie metoda hydrodynamiczna przepychania rur odpływowych w pionach i poziomach kanalizacyjnych, polegająca na ciśnieniowym rozbijaniu złogów, osadów i zatorów, za pomocą strumienia wody. Woda kompresowana jest za pomocą specjalnego agregatu do którego podłączony jest wąż i źródło wody. Sam wąż jest uzbrojony w dyszę z rotacyjną głowicą, powodującą rozpraszanie strumienia wody dookoła głowicy oraz do tyłu i do przodu, aby umożliwić poruszanie się głowicy wzdłuż rury. Głowica napędzana ciśnieniem ma za zadanie przebić zator, a następnie wypłukać jego pozostałości do studni kanalizacyjnej. W zależności od grubości rury i rodzaju zatoru proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut na jedną rurę odpływową. SIDEX realizuje WUKO na terenie Warszawy i okolic.

Pogotowie Hydrauliczno Kanalizacyjne z użyciem WUKO

Zator w kanale odpływowym nie jest możliwy do usunięcia za pomocą tradycyjnych metod ponieważ zazwyczaj jest to osad gromadzący się latami. Charakteryzuje się co raz wolniejszym odpływem wody z urządzeń sanitarnych i z pionów kanalizacynych. W momencie gdy odpływ zatka się całkowicie nie ma możliwości szybkiego rozbicia osadu za pomocą środków chemicznych i koniecznym jest zastosowanie urządzenia ciśnieniowego.

Pogotowie Wuko Warszawa

Najczęstszą przyczyną wezwania pogotowia kanalizacyjnego są niedrożne rury, w tym rury odpływowe, dlatego nasz zespół pogotowia hydraulicznego jest wyposażony w WUKO i jest gotowy do udrożnienia odpływów na terenie stolicy i jej najbliższych okolic. Zanim podejmiemy działanie zalecamy monitoring systemu kanalizacyjnego przy użyciu kamer video.

Usługi WUKO – Warszawa i okolice

Świadczymy szeroko pojętą usługę hydrodynamicznego udrażniania rur, w charakterze pogotowia hydrauliczno-kanalizacyjnego. Posiadamy dwa pojazdy przystosowane do zatorów w rurach o zróżnicowanych średnicach. Stosujemy video monitoring aby zidentyfikować zator i skutecznie go usunąć, w sposób bezpieczny dla twojej instalacji kanalizacyjnej.

Udrażnianie Rur Wuko

Urządzenia ciśnieniowe stosujemy tylko i wyłącznie do czyszczenia rur odpływowych o odpowiedniej wytrzymałości aby nie doszło do przerwania instalacji. Wysokie ciśnienie wody może uszkodzić słabą lub źle zaprojektowaną instalację, dlatego konieczna jest video inspekcja.

WUKO Warszawa

WUKO to potoczne określenie technologii ciśnieniowej lub hydroenergetycznej. Określenie „WUKO” pochodzi od specjalnego pojazdu wyposażonego w wysokociśnieniową pompę wodną. Urządzenie to podłączane jest do węża, którego głowica jest każdorazowo indywidualnie dostosowana do średnicy rury oraz rodzaju zanieczyszczenia. Na przykład proces WUKO wykorzystuje obrotowe dysze do rozbijania starych osadów wapiennych i usuwania korzeni. Wąż zostaje wsunięty do końca w rurę i pojazd typu WUKO zaczyna pompować wodę. Strumień pod wysokim ciśnieniem z węża następnie rozkłada się i wypłukuje zanieczyszczenia, usuwając osady, włókniny, papier i inne zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia dostają się do szybu rewizyjnego, są usuwane ręcznie lub za pomocą pompy i transportowane do zbiornika samochodu WUKO. Potrzebna usługa WUKO Warszawa lub w okolicznych miejscowościach? Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i pomożemy w wyborze najskuteczniejszej metody udrażniania rur.

Zalety stosowania metody WUKO

Największą zaletą technologii WUKO jest jej wysoka wydajność oraz możliwość zastosowania we wszystkich systemach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Możemy ją zastosować niezależnie od średnicy rur i stopnia zamulenia. Niezwykle skutecznie czyści piony kanalizacyjne, odpływy na jezdni, osadniki tłuszczu, przepompownie ścieków, studnie i kolektory ściekowe. Chociaż ta metoda jest często stosowana w sieciach zewnętrznych, możliwe jest również użycie urządzeń mobilnych do czyszczenia wewnętrznych odpływów. Zaletą usługi WUKO jest również jej bezinwazyjność. Do zatorów nie stosuje się żadnych ostrych chemikaliów, dzięki czemu jest ona przyjazna dla środowiska i bezpieczna w użyciu w piwnicach i magazynach.

Udrażnianie Rur->

Udrażnianie odpływów kanalizacyjnych
Udrażnianie odpływów kanalizacyjnych